Rendőrségi rangjelzés vállap

4.000 Ft

Leírás

A Z  Á R  E G Y  P Á R R A  V O N A T K O Z I K!

További információk

Rangjelzés

Alezredes, Főhadnagy, Főtörzsőrmester, Főtörzszászlós, Hadnagy, Őrmester, Őrnagy, Százados, Törzsőrmester, Törzszászlós, Zászlós